Boelskifte Advokatkontor i København

Martin Leth Hansen (H)

Martin Leth Hansen (H)

Kontakt Martin Leth

Telefon: +45 40 10 47 43
Mail:

Sekretær: Helle Gregersen
Telefon: 38 16 06 16
Mail:

Martin Leth er advokat med møderet for Højesteret og partner i Boelskifte Advokater A/S

Martin har mere end 20 års erfaring som forsvarer i straffesager, og har møderet for alle retter dvs. byretter, landsretter og Højesteret.

Martin beskæftiger sig med alle typer af straffesager dog med særlig fokus på sager om narkotika, volds- og drabssager, berigelseskriminalitet(tyveri, hæleri m.v) og økonomiske straffesager.

Udvalg af Martins seneste straffesager

 • Anklagers påstand var 21 års fængsel for forsøg på fremstilling af 110 kg kokain og besiddelse af skarpladte automatgeværer.
  Beviserne bestod bl.a. i dna og fingeraftryk på gerningssted herunder kokainpressere og ”kogebog”.
  Klienten blev frifundet, da det ikke kunne bevises, at han havde befundet sig på stedet på det gerningstidspunkt, der var anført i anklageskriftet.
 • Klienten var tiltalt for drabsforsøg mod anden gruppering blandt andet ved at have påkørt forurettede, og tildelt ham adskillige slag med våben.
  Klienten blev frifundet for drabsforsøg, på trods af at forurettede var meget tæt på at afgå ved døden, men der kunne ikke bevises forsæt. Klienten blev alene dømt for vold.
 • Tidligere politimand var sigtet for hæleri for flere millioner kr. der stammede fra hashsalg på Christiania.
  Efter forhandlinger med anklagemyndigheden blev 2/3 af sigtelserne fjernet og klienten blev løsladt.
 • Klienten var tilltalt i den såkaldte politiskolesag for terror blandet andet ved ildspåsættelse af politiskole, hvor klienten var anholdt på fersk gerning samt ildspåsættelse af den græske ambassade.
  Klienten blev frifundet for ildspåsættelse af den græske ambassade og i det hele frifundet for terrorbestemmelsen og udelukkende dømt for ildspåsættelse.
 • Anklagerens påstand var 14 års fængsel for manddrab i det tiltalte havde stukket forurettede med en 20 cm lang kniv i ryggen. Forurettede afgik ved døden.
  Klienten blev frifundet da der ikke kunne bevises forsæt og klienten blev således udelukkende dømt for vold.
 • Klienten var tiltalt for indsmugling af 20 kg amfetamin fra Holland. Bevismaterialet bestod i det væsentligste i adskillige aflyttede telefonsamtaler der formentligt omhandlede narkotika. Der blev bl.a. talt om at “det skulle holdes koldt”. Anklageren og et ekspertvidne udtalte, at der så kun kunne være tale om amfetamin. Forsvareren gjorde gældende, at der taltes om hash og forsvareren kunne dokumentere at også hash til tider blev opbevaret i køleskab.
  Klienten blev frifundet for indsmugling af amfetamin og kun dømt for hash.
 • Klienten var tiltalt for blandt andet skud mod bil og besiddelse af skarpladt pistol. Bevismaterialet bestod af mange teleoplysninger og aflytninger herunder en samtale hvor klienten siger at have afgivet skud ved gerningsstedet.
  Det kunne imidlertid ikke bevises at denne samtale refererede til den episode der var anført i anklageskriftet, hvilket var en af grundene til at han blev frifundet.
 • Medlem af bandegruppering var tiltalt for besiddelse af en pistol fundet i en taske der indeholdt klientens personlige effekter, herunder underbukser, toiletartikler med hans dna. Tasken blev fundet i et klubhus der tilhørte grupperingen. Da det ikke kunne afvises at andre kunne have lagt pistolen i tasken som en nødhandling da politiet stormede klubben blev han frifundet.