Boelskifte Advokatkontor i København

Anders Boelskifte (H)

Anders Boelskifte (H)

Kontakt Anders Boelskifte

Telefon: +45 23 61 22 75

Mail:

Sekretær: kontakt@boelskifteadvokater.dk
Telefon: 38 16 06 16

Anders Boelskifte er advokat med møderet for Højesteret og partner i Boelskifte Advokater A/S

Formand for Foreningen af Beneficerede Advokater I København

Anders er specialist og har en meget stor erfaring i straffesager. Han møder i alle landets Byretter – i Østre Landsret – i Vestre Landsret og har ligeledes møderet for Højesteret.