Boelskifte Advokatkontor i København

Andreas Elleby

Andreas Elleby

Kontakt Andreas Elleby

Telefon: : +45 61 26 53 43
mail:

Andreas er advokatfuldmægtig i Boelskifte Advokater A/S.

Medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Andreas bistår kontorets advokater i afviklingen af sagerne.
Andreas møder ved fristforlængelser, ligesom han også giver møde under hovedforhandlinger.

Andreas arbejder tillige med udarbejdelse af erstatningsopgørelser i forbindelse med straffesagerne samt inkasso- og fogedretssager.