Nyhedsbrev
 
Kære bestyrelse,
 
Vi fremsender hermed endnu et nyhedsbrev med emner, som vi mener, har relevans for bestyrelsens daglige arbejde. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til de enkelte emner, er bestyrelsen velkommen til at kontakte mig, eventuelt på e-mail: mlh@takovda.dk
 
Moms på ejendomsadministration
 
Som tidligere oplyst i et nyhedsbrev skal vi for god ordens skyld orientere om, at Folketinget som led i skattereformen og med henblik på en delvis finansiering af skattelettelserne har besluttet sig for at pålægge moms på ejendomsadministration med virkning fra 1. januar 2011. 
 
Der har i flere medier været artikler, der har beskrevet muligheden for, at foreningerne ved en forudbetaling af administrationshonoraret i 2011 kunne slippe for at betale moms i den periode forudbetalingen vedrører.
 
Vi har ikke tidligere meldt ud om denne mulighed, idet flere revisorer overfor os har tilkendegivet, at dette ville kunne betragtes som en omgåelse af momsreglerne, og der har således været usikkerhed om juraen på området.
 
Situationen er imidlertid nu den, at der er fremsat et ændringsforslag i Folketinget, som forventes vedtaget snarest, hvorefter der ikke er mulighed for en forudbetaling af administra-tionshonorar med henblik på at undgå momsen.
 
 
Døgnvagt
 
Flere bestyrelser har udtrykt ønske om, at der til administrationen knyttes en døgnvagt, som kan kontaktes i force majeure situationer, f.eks. ved nedbrud i foreningens varmeforsyning eller ved vandskader og lignende.
 
Vi har derfor oprettet en døgnvagtfunktion i ejendomsserviceselskabet Solbjerg Rengøring ApS. Solbjerg Rengøring ApS vil selv sørge for en afhjælpning af problemet, alternativt sørge for tilkald af assistance.
 
Såfremt bestyrelsen ønsker at benytte sig af døgnvagtordningen, skal jeg venligst bede bestyrelsen rette henvendelse til daglig administrator, hvorefter bestyrelsen vil blive kontaktet af Solbjerg Rengøring ApS for en nærmere aftale. Tilkaldefunktionen er en del af de ydelser, vi udfører, som led i administrationen af foreningen, og er således uden omkostninger for foreningen. Selve udførelsen af arbejdet faktureres naturligvis direkte til foreningen.
 
 
Da det nu er blevet december måned 2010, vil vi afslutningsvist benytte lejligheden til at ønske bestyrelsen glædelig jul og godt nytår.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Martin Leth Hansen